Gondolatok…a megfelelő bérlő kiválasztása


Rendkívül fontos a megfelelő bérlő kiválasztása, melyhez a szimpla odafigyelés kevés.
N
agy gyakorlat, szakmai tudás is szükséges, akárcsak a megfelelő bérleti feltételek egyeztetése,
a bérleti szerződés kötése és közjegyzővel való kiürítési nyilatkozat köttetése.

Bérlőt mindig nagy gonddal választunk, de a végső döntés a tulajdonosé.